Rot-avdrag

Rotavdrag för privata kunder Användning av Rotavdraget som privat kund?
​Få avdrag för 30 % av hela arbetskostnaden med rot- och rutavdrag.

Om du anlitar ett företag för reparation och underhåll (rotavdrag) eller hushållsnära tjänster (rutavdrag) till en bostad eller fritidsbostad som du äger, kan du göra avdrag för 30% av arbetskostnaden. Avdraget gäller inte kostnader för material och inköp.

Du har möjlighet att göra avdrag och få skattereduktion för 30% arbetskostnaden på maximalt 50 000 kronor per person och år. Det är personen som utför tjänsten som ansöker om rotavdrag eller rutavdrag. Det är även personen du anlitat som begär utbetalning från Skatteverket.

För mer information, se Skatteverkets hemsida